Diabetes Mellitus

Codes E10-E14

E10 Insulin Dependent Diabetes Mellitus
E11 Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus
E12 Malnutrition Related Diabetes Mellitus
E13 Other Specified Diabetes Mellitus
E14 Unspecified Diabetes Mellitus